Mini Cooper vysoko vo vzduchu!

25 maja 2011

Viete zdvihnúť Mini Cooper do výšky desiateho poschodia? Selena dokázala, že vďaka TYTAN Professional Kotviacemu systému môžete zdvihnúť viac ako jednotonové auto do výšky niekoľko desiatok metrov – a to len za použitia jednej chemickej kotvy.

Nezvyčajnú udalosť ste mohli pozorovať a obdivovať v areály jedného z obchodných partnerov spoločnosti Selena. Konzola na ktorej auto viselo bola upevnená do špeciálne upraveného betónového kvádra, ktorý bol potom pripevnený na niekoľko metrov vysoký žeriav. Za použitia chemickej kotvy TYTAN Professional Evolution, ktorá spájala konzolu s betónovým kvádrom, sa tak Mini Cooper ocitol 25 metrov nad zemou. Malé vozidlo váži len o niečo viac ako 1 tonu, no výrobca TYTAN Professional Kotviaceho systému ubezpečuje, že táto jedna kotva by mohla udržať ďaleko ťažšiu záťaž.

Takéto nezvyčajné použitie chemickej kotvy TYTAN Professional dokazuje, že kotviace produkty spoločnosti Selena zabezpečujú trvalé no najmä bezpečné kotvenie. Na rozdiel od štandardných (mechanických) riešení, chemická kotva nevyvoláva pnutie, ktoré môže viesť k popraskaniu hmoty. Taktiež môže byť úspešne použitá pri kotvení elementov, ktoré sú vystavené pulzujúcemu pnutiu. Chemické kotvy TYTAN Professional fungujú dobre I pri kotvení o starý alebo popraskaný podklad.

Vážime si vaše súkromie, preto vás informujeme, že sme aktualizovali našu Politiku ochrany osobných údajov a súkromia. Chceme vám poskytnúť jasné, prehľadné a kompletné informácie o tom, akým spôsobom spracúvame vaše osobné údaje. V jednotlivých bodoch podrobne opisujeme, ktorými vašimi osobnými údajmi disponujeme a akým spôsobom ich používame. Pripojili sme tiež informácie o vašich právach, napr. akým spôsobom môžete získať prístup k svojim údajom a akým spôsobom môžete požiadať o zastavenie ich používania.