Označenie CE na produktoch Tytan Professional

27 września 2013
Wrocław, Poľsko, 27.09.2013

Vážení zákazníci,

V súvislosti so zmenami v právnych predpisoch, ktoré vstúpia do platnosti v júli 2014, sa zavedie označenie CE v oblasti stavebných tmelov. Označenie CE je skratka pre „Conformité Européenne“ a predstavuje vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky príslušných smerníc Európskeho spoločenstva. Vzhľadom k tomu, že sa označenie CE čoskoro zavedie pri určitých typoch stavebných tmelov vyrábaných spoločnosťou Selena, by sme radi uviedli niekoľko dôležitých faktov o tomto procese. V prípade potreby Vám naši pracovníci poskytnú pomoc a vysvetlia Vám ďalšie aspekty. Informácie, ktoré sú tu uvedené, sú len príkladom, záväzné sú len informácie uvedené v príslušných nariadeniach.

Uvádzanie tmelov pre niektoré stavebné aplikácie na trh sa riadi publikáciou európskej normy (EN) 15651 z decembra 2012 – Tmely na nenosné použitie v spojoch v budovách a na chodníkoch pre chodcov, časti 1-5, ako aj príloha ZA, „Časti tejto európskej normy vzťahujúce sa na ustanovenia smernice EÚ o stavebných výrobkoch“. Od 1. júla 2013 nám ako základ slúži predpis pre stanovenie harmonizovaných podmienok pre uvedenie na trh stavebných výrobkov (305/2011 EÚ).

Počas obdobia spoločnej platnosti od 1. júla 2013 do 30. júna 2014 sa môže informovať o CE značení tmelov, nie je to však zatiaľ povinné. Od 1. júla 2014 bude značenie CE povinné pri tmeloch s nasledujúcimi oblasťami použitia (ako je to uvedené v prvých štyroch častiach normy EN 15651):

EN 15651 časť 1 – Tmely pre fasádne prvky
EN 15651 časť 2 – Tmely pre glazúru
EN 15651 časť 3 – Tmely pre sanitárne spoje
EN 15651 časť 4 – Tmely pre chodníky pre chodcov

Spoločnosť Selena je momentálne vo fáze prípravy a chystá sa vypracovať vyhlásenia o výkone všetkých príslušných výrobkov. Patria sem testy vykonávané externým testovacím ústave, pričom primárne vlastnosti tmelu, na základe jeho konkrétnej aplikácie, sú stanovené (ako je to uvedené v častiach 1-4 EN 15651). Potom, ako sa získajú všetky údaje, vypracujeme vyhlásenie o výkone a budeme schopní informovať o označení CE na obale. Príslušné označenia CE budú uvedené aj v príslušných sprievodných dokladoch a budú dostupné na našich webových stránkach.

Môžete si byť istí, že spoločnosť Selena bude vytvárať vyhlásenia o výkone pre všetky tmely uvedené v norme EN 15651 a bude poskytovať príslušné produkty s príslušným označením CE najneskôr do 1. júla 2014.

Definície

VZŤAHUJÚCE SA NA NARIADENIE (EÚ) Č. 305/2011 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (CPR)

• Výrobcom sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába stavebný výrobok alebo ktorá dala takýto výrobok navrhnúť alebo vyrobiť a uvádza takýto výrobok na trh pod svojím vlastným menom alebo ochrannou známkou. Preto má majiteľ značky štatút výrobcu.
• Uvedenie na trh znamená prvé uvedenie daného výrobku (typu výrobku)i na trh EÚ (fyzické odovzdanie na distribúciu alebo použitie). Každý nasledujúci prípad takéhoto odovzdania sa považuje za sprístupnenie výrobku.
• Vyhlásenie o plnení (DoP)
– vydané výrobcom pre každý produkt;
– kópia alebo emailová kópia zaslaná spotrebiteľovi;
– poskytuje sa v jazyku alebo v jazykoch požadovaných členským štátom;
– obsahuje nasledujúce informácie:

• typ výrobku;
• systém(y) posudzovania a overovania konštantnosti výkonu;
• referenčné číslo a dátum vydania harmonizovanej normy alebo EOT;
• referenčné číslo použitej špecifickej technickej dokumentácie a požiadavky, s ktorými sa výrobok zhoduje.

Povinnosti Selena Group voči našim distribútorom:

Selena, ako výrobca, musí označiť potrebné výrobky spoločnosti Selena správnym označením CE a pripraviť príslušné vyhlásenie o výkone (DoP). Toto DoP bude k dispozícii na webových stránkach spoločnosti Selena včas alebo sa poskytne na vyžiadanie.

Je distribútor oprávnený predávať tmely bez označenia CE po júli 2014?
ÁNO. Distribútor môže dopredať zvyšné zásoby výrobkov Selena, ktoré dostal pred koncom obdobia spoločnej platnosti. Pri každej dodávke po období spoločnej existencie musí distribútor požiadať výrobcu, aby uplatnil potrebné označenie CE a poskytol DoP.

Je distribútor oprávnený predávať tmely bez označenia CE po júli 2014 v krajinách mimo Európskej únie?
Označenie CE sa zo zákona vyžaduje iba v rámci Európskej únie, takže distribútor môže mimo Európskej únie predávať tmely bez označenia CE.

V prípade ďalších otázok je vám tím spoločnosti Selena k dispozícii.

S pozdravom
Marcin Pawlaczyk
Vedúci aplikácie – Stavebné aplikácie

Vážime si vaše súkromie, preto vás informujeme, že sme aktualizovali našu Politiku ochrany osobných údajov a súkromia. Chceme vám poskytnúť jasné, prehľadné a kompletné informácie o tom, akým spôsobom spracúvame vaše osobné údaje. V jednotlivých bodoch podrobne opisujeme, ktorými vašimi osobnými údajmi disponujeme a akým spôsobom ich používame. Pripojili sme tiež informácie o vašich právach, napr. akým spôsobom môžete získať prístup k svojim údajom a akým spôsobom môžete požiadať o zastavenie ich používania.