Spoločnosť Selena podporuje trvale udržateľný rozvoj

16 grudnia 2010

Selena Group usporadúva medzinárodnú vedeckú konferenciu zameranú na inovácie a trvale udržateľný rozvoj v stavebníctve. Táto akcia bola začatá dnes vo Vroclave a bude pokračovať až do 17. decembra. Zástupcovia medzinárodných výskumných a vývojových tímov skupiny Selena Group sa zídu s hosťujúcimi odborníkmi a budú tu prezentovať a diskutovať o trendoch v oblasti výskumu, kurzoch zameraných na rozvoj a o zákonných normách a predpisoch na podporu zvyšovania energetickej účinnosti a udržateľnej výstavby.

Inovácia a rozvoj ponuky výrobkov patrí medzi kľúčové body rastovej stratégie spoločnosti Selena Group. Skupina vlastní laboratóriá v Poľsku, Španielsku, Číne a Turecku, kde sú skúmané nové vzorce a riešenia. Zistenia a závery, ku ktorým tieto laboratóriá dospejú, sa pravidelne využívajú pri inováciách výrobkov, ktoré Selena uvádza na trh. Medzi inovované výrobky patria: rad tesniacich materiálov, ktoré sa vyznačujú vysokou trvanlivosťou a pohodlným použitím, transparentné montážne lepidlá alebo polyuretánové peny Tytan O2. Medzi ciele spoločnosti Selena v oblasti výskumu a vývoja patrí vytváranie technológií, ktoré sú v súlade s myšlienkou udržateľného rozvoja – t. j. technológií, ktoré sú bezpečné pre životné prostredie i pre zdravie užívateľov. Práve tieto technológie a trendy budú predmetom diskusií na tejto konferencii.

„V špecifických odboroch, ako je ten náš, musí byť starostlivosť o životné prostredie prioritou a musíme sa snažiť ponúkať zákazníkom riešenia, ktoré budú pre nich bezpečné. Selena je jednou z tých spoločností, ktorých obchodná stratégia obsahuje myšlienku trvale udržateľného rozvoja ako základný kameň. To znamená, že sa pri vytváraní inovácií snažíme maximálne predvídať ich budúci vplyv na ľudí a životné prostredie“ – hovorí Krzysztof Domarecki, generálny riaditeľ spoločnosti Selena Group.

Rečníci na tejto dvojdennej konferencii budú zastupovať organizácie pre trvale udržateľný rozvoj; bude medzi nimi okrem iného predsedkyňa poľského výboru pre zelené bývanie Agnes Vorbrodt-Schurma a Dr. Aleksander Pánek – predseda Národnej agentúry pre úspory energie. Medzi ďalšími odborníkmi, ktorí na konferencii vystúpia, bude napr. Dr. Jürgen Wegner, ktorý pôsobí v oblasti výskumu a vývoja chemických priemyselných technológií a Joanna Bocheńska, patentová právna zástupkyňa, ktorá okrem iného spolupracuje s Technickou univerzitou vo Varšave.

Prvý deň konferencie bude venovaný rozvoju inovatívnych produktov, plánom, stratégiám a smeru, ktorým sa bude uberať výskum a vývoj. Druhý deň bude venovaný všeobecnejšej diskusii zameranej na trvale udržateľný rozvoj, technológie s ním spojené a možnosti pre patenty a certifikáciu.

Pozornosť venovaná pravidlám ochrany životného prostredia a realizácii riešení, ktoré uprednostňujú zvyšovanie energetickej účinnosti, má kľúčový význam pre fungovanie každej spoločnosti. Dúfame, že táto konferencia bude začiatkom celého cyklu rokovaní na túto tému. Priali by sme si, aby i ďalšie poľské firmy nasledovali náš príklad“ – hovorí pán Domarecki.

Vážime si vaše súkromie, preto vás informujeme, že sme aktualizovali našu Politiku ochrany osobných údajov a súkromia. Chceme vám poskytnúť jasné, prehľadné a kompletné informácie o tom, akým spôsobom spracúvame vaše osobné údaje. V jednotlivých bodoch podrobne opisujeme, ktorými vašimi osobnými údajmi disponujeme a akým spôsobom ich používame. Pripojili sme tiež informácie o vašich právach, napr. akým spôsobom môžete získať prístup k svojim údajom a akým spôsobom môžete požiadať o zastavenie ich používania.