ENERGY 2020 Pištoľová Pena

ENERGY 2020 pištoľová pena je ideálne riešenie pre energeticky úsporné budovy. Efektívne a trvalo eliminuje tepelné mosty. Umožňuje znížiť tepelné straty budov o 60%. Výborné izolačné vlastnosti boli potvrdené testami vykonanými akreditovaným výskumným ústavom.

Spýtajte sa na produkt

Výhody

  • Hustá jednotná štruktúra
  • Rýchly čas vytvrdnutia
  • Minimálna expanzia

Špecifikácia

Výdatnosť: až 45 L
Aplikačná teplota: +5°C to +30°C
Rezateľnosť: ≤ 30 min
Doba použiteľnosti: 18 mesiacov

Vážime si vaše súkromie, preto vás informujeme, že sme aktualizovali našu Politiku ochrany osobných údajov a súkromia. Chceme vám poskytnúť jasné, prehľadné a kompletné informácie o tom, akým spôsobom spracúvame vaše osobné údaje. V jednotlivých bodoch podrobne opisujeme, ktorými vašimi osobnými údajmi disponujeme a akým spôsobom ich používame. Pripojili sme tiež informácie o vašich právach, napr. akým spôsobom môžete získať prístup k svojim údajom a akým spôsobom môžete požiadať o zastavenie ich používania.