Disprobit

Disperzná asfaltovo-kaučuková hydroizolácia Disperzná asfaltová hmota modifikovaná syntetickým kaučukom. Ideálna na hydroizolácie striech, výborné tixotropné vlastnosti.

Spýtajte sa na produkt

Výhody

  • možné aplikovať na suchých i vlhkých podkladoch
  • možné použiť i ako penetráciu (zmiešať s vodou)
  • neobsahuje rozpúšťadlá

Aplikácie

  • opravy a údržba bitúmenových strešných krytín
  • ochrana soklovej časti budov proti prenikaniu vlhkosti

Špecifikácia

Aplikačná teplota: +5 °C až +30 ºC
Hrúbka vrstvy: 1 mm
Čas vytvrdenia 1 vrstvy: 6 hod.
Spotreba: Penetrovanie: 0,2 – 0,5 kg/m² na 1 vrstvu
Hydroizolácia: 0,8 – 1,2 kg/m² na 1 vrstvu
Počet vrstiev: Penetrovanie: 1
Hydroizolácia: 2 – 4 podľa použitia
Objem/balenie Štandardné množstvo na palete EUR
10 kg 48
20 kg 27

Vážime si vaše súkromie, preto vás informujeme, že sme aktualizovali našu Politiku ochrany osobných údajov a súkromia. Chceme vám poskytnúť jasné, prehľadné a kompletné informácie o tom, akým spôsobom spracúvame vaše osobné údaje. V jednotlivých bodoch podrobne opisujeme, ktorými vašimi osobnými údajmi disponujeme a akým spôsobom ich používame. Pripojili sme tiež informácie o vašich právach, napr. akým spôsobom môžete získať prístup k svojim údajom a akým spôsobom môžete požiadať o zastavenie ich používania.