HydroX Hydrofóbny Prípravok

Hydrofóbny prípravok Je vysoko účinná vodotesniaca prísada do cementových mált, betónov a poterov. Znižuje nasiakavosť a priepustnosť betónov a mált. Zvyšuje odolnosť proti chemickému pôsobeniu (vrátane síranov a chloridov), zvyšuje odolnosť proti mrazu a zamedzuje tvorbe výkvetov, čím zvyšuje akosť povrchov.

Spýtajte sa na produkt

Výhody

  • účinne a trvale znižuje vodopriepustnosť i povrchovú nasiakavosť
  • zvyšuje odolnosť proti síranom, chloridom, chemickému pôsobeniu
  • neznižuje počiatočnú ani konečnú pevnosť betónov

Aplikácie

  • pre všetky druhy betónov, cementových mált a poterov, s požiadavkou na dlhú trvanlivosť, zníženú priepustnosť a nasiakavosť
  • pre hydrotechnické, inžinierske a poľnohospodárske stavby, pre architektonické a pohľadové betóny, pre vodotesné betóny

Špecifikácia

Obsah chloridov: menej než 0,1 %
Prevzdušnenie: menej než 2 %
Vzájomná zlučiteľnosť s cementmi: všetky druhy portlandských cementov, síranovzdorný cement
Balenie: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l, 20 l

Vážime si vaše súkromie, preto vás informujeme, že sme aktualizovali našu Politiku ochrany osobných údajov a súkromia. Chceme vám poskytnúť jasné, prehľadné a kompletné informácie o tom, akým spôsobom spracúvame vaše osobné údaje. V jednotlivých bodoch podrobne opisujeme, ktorými vašimi osobnými údajmi disponujeme a akým spôsobom ich používame. Pripojili sme tiež informácie o vašich právach, napr. akým spôsobom môžete získať prístup k svojim údajom a akým spôsobom môžete požiadať o zastavenie ich používania.