Tytan SP – Superplastifikátor

SP je superplastifikačná prísada na báze modifikovaných syntetických polymérov. Je určená do betónov, poterov a cementových mált.

Spýtajte sa na produkt

Výhody

  • pri menšom obsahu vody v zmesi zvyšuje počiatočnú a konečnú pevnosť, hutnosť a trvanlivosť
  • obmedzuje zmršťovanie a vodopriepustnosť výsledného betónu či malty
  • pre zlepšenie spracovateľnosti a súdržnosti, ľahšie ukladanie a zhutňovanie čerstvej zmesi

Aplikácie

  • ideálna pre betóny na podlahové vykurovanie
  • na výrobu transportbetónu a prefabrikovaného betónu
  • pre architektonické a pohľadové betóny

Špecifikácia

Vzhľad: tmavohnedá kvapalina
Merná hmotnosť: 1,15 kg/l (20 °C)
Bez obsahu chloridov
Balenie: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l, 20 l

Vážime si vaše súkromie, preto vás informujeme, že sme aktualizovali našu Politiku ochrany osobných údajov a súkromia. Chceme vám poskytnúť jasné, prehľadné a kompletné informácie o tom, akým spôsobom spracúvame vaše osobné údaje. V jednotlivých bodoch podrobne opisujeme, ktorými vašimi osobnými údajmi disponujeme a akým spôsobom ich používame. Pripojili sme tiež informácie o vašich právach, napr. akým spôsobom môžete získať prístup k svojim údajom a akým spôsobom môžete požiadať o zastavenie ich používania.