Systém ETICS

Súbory na stiahnutie

KONŠTRUKCIA SYSTÉMU

1 Prvky a stavba systému ETICS

MECHANICKÉ SPOJKY

2a Rozmiestnenie mechanických spojov – 4 ks.m²
2b Rozmiestnenie mechanických spojov systéme W – 6 ks.m²
2c Rozmiestnenie mechanických spojov v systéme T – 6 ks.m²
2d Rozmiestnenie mechanických spojov – 8 ks.m²
3a Rozmiestnenie mechanických spojov na minerálnej vlne – 4 ks.m²
3b Rozmiestnenie mechanických spojov na minerálnej vlne – 6 ks.m²

OKENNÉ OTVORY

4 Rozmiestnenie zateplovacích dosiek okolo otvorov
5 Rozmiestnenie mechanických spojov okolo otvorov
6 Armovanie okolo otvorov

ROHY BUDOVY

7 Systém zateplovacích dosiek vo vonkajšom rohu budovy
8 Systém zateplovacích dosiek vo vnútornom rohu budovy v2
9 Armovanie vonkajších rohov
10 Armovanie vnútorných rohov

ŠPECIÁLNE MIESTA – OKENNÉ OTVORY

11 Riešenie steny pod oknami (parapet) s oknom odsunutým voči povrchu steny
12 Riešenie steny pod oknami (parapet) s oknom v povrchu steny
13 Riešenie steny pri okne s oknom odsunutým voči povrchu steny
14 Riešenie steny pri okne s oknom v povrchu steny
15 Zateplenie prekladu s oknom odsunutým voči povrchu steny
16 Zateplenie prekladu s oknom v povrchu steny
17 Zateplenie prekladu – schovaná žalúzia
18 Zateplenie prekladu – vonkajšia žalúzia

ŠPECIÁLNE MIESTA – DILATÁCIE A BOSÁŽE

19 Vertikálna dilatácia v ploche steny
20 Vertikálna dilatácia v rohu steny
21 Vykonanie bosáže s využitím lišty na bosáž

ŠPECIÁLNE MIESTA – SOKLE / ATIKY / STRECHA / PLOCHÉ STRECHY

22 Konečná úprava podmurovky bez tepelnej izolácie
23 Konečná úprava podmurovky s tepelnou izoláciou
24 Vytvarovanie pásky okolo budovy
26 Spojenie zateplenia steny s naklonenou strechou
27 Spojenie zateplenia steny so zateplením priliehajúcej plochej strechy v klasickom vyhotovení
28 Spojenie zateplenia steny so zateplením priliehajúcej plochej strechy v obrátenom systéme

Vážime si vaše súkromie, preto vás informujeme, že sme aktualizovali našu Politiku ochrany osobných údajov a súkromia. Chceme vám poskytnúť jasné, prehľadné a kompletné informácie o tom, akým spôsobom spracúvame vaše osobné údaje. V jednotlivých bodoch podrobne opisujeme, ktorými vašimi osobnými údajmi disponujeme a akým spôsobom ich používame. Pripojili sme tiež informácie o vašich právach, napr. akým spôsobom môžete získať prístup k svojim údajom a akým spôsobom môžete požiadať o zastavenie ich používania.