11 Riešenie steny pod oknami (parapet) s oknom odsunutým voči povrchu steny