13 Riešenie steny pri okne s oknom odsunutým voči povrchu steny