15 Zateplenie prekladu s oknom odsunutým voči povrchu steny