22 Konečná úprava podmurovky bez tepelnej izolácie