28 Spojenie zateplenia steny so zateplením priliehajúcej plochej strechy v obrátenom systéme