2b Rozmiestnenie mechanických spojov systéme W – 6 ks.m²