2c Rozmiestnenie mechanických spojov v systéme T – 6 ks.m²